درباره ویرا

برگزاری کنفرانس ها ، سمینار ها وهمایش های داخلی و بین المللی در کلیه حوزه ها در کیش و سایر شهرها، برگزاری کارگاههای و سمینارهای آموزشی و پژوهشی در کیش و سایر شهرها، برگزاری دوره های حرفه ای تربیت دبیر و مترجم در حوزه های آموزشی و پژوهشی در کیش و سایر شهرها، برگزاری کلاسها ، همایشها، و کارگاهها در کلیه زمینه ها در حوزه آموزش و پژوهش با همکاری مو سسات ودانشگاهها و مرکز همایشها در کیش و سایر شهرها، انجام خدمات ترجمه و ویراستاری برای کلیه زبانها، و بطور کلی کلیه فعالیت هایی که مرتبط با حوزه آموزش و پژوهش می باشد

اطلاعات شرکت

شماره ثبت : 267

راه های ارتباطی

آدرس : جزیره کیش ، میدان سعدی ، بلوار جاسک ، قطعه A3 ، طبقه دوم ، واحد 16
شماره تماس : 09335151252

virainstitute@gmail.com