“کارگاه های آموزشی ” دپارتمان ترجمه و ویرایش دانشگاه شهید بهشتی

خدمات ترجمه و ویراستاری دانشگاه شهید بهشتی
دی ۳, ۱۳۹۵
دانشگاه بوعلی‌سینا، دانشگاه سبز کشور شد
دی ۴, ۱۳۹۵

“کارگاه های آموزشی “

 دپارتمان ترجمه و ویرایش دانشگاه شهید بهشتی برگزار می نماید

هدف: کسب تجربه در کار بررسی و مقایسه ترجمه و دریافت بینشهای دقیق در کار مکانیسم ترجمه با همکاری سایر همکلاس ها

در این درس دانشجویان کلاس به گروه های سه یا چهارنفره تقسیم می شوند و هر گروه متن مشخصی از زبان فارسی که به زبان خارجی ترجمه و چاپ شده باشد را مقایسه می کنند و نقاط ضعف و قوت ترجمه را مشخص می نمایند. و بصورت کتبی بیان می کنند. سپس این نتایج بین همه گروه ها مطرح می شود و بالاخره طبیعی ترین شکل ترجمه برای متن زبان هدف جایگزین می گردد.

تکلیف دیگری که در کارگاه ترجمه انجام می گیرد این است که متنی را بین افراد گروه توزیع می کنند تا هر عضو به تنهایی ترجمه کند و سپس ترجمه های خود را با هم مقایسه کنند و در برابر هر جمله بهترین ترجمه را انتخاب کنند و علت انتخاب خود را بیان دارند. یا اینکه ترجمه ها بین افراد گروه مبادله می شود تا هر نفر ترجمه دیگری را ارزیابی و در ذیل آن یادداشت کند و بعد درباره آن ها بحث نمایند.

نوع دیگر فعالیت کارگاهی تعیین بهترین معادل های واژگانی و واژگان کلیدی در زبان هدف است. این کار مستلزم این است که متن را در گروه ها بخوانند و معادل های خارجی را مشخص نمایند و پس از توافق بر بهترین معادل دست به ترجمه خواهند زد.

برای کسب اطلاع درباره کارگاه ها و همچنین پیش ثبت نام در دوره ها می توانید با شماره تلفن های ۲۹۹۰۸۰۴۴ و۲۲۴۰۵۹۱۰ تماس بگیرید.

پاسخ دهید