بسیاری از دانشجویان به فواید مقاله نویسی آگاه هستند و سعی در نوشتن مقالات علمی متنوع دارند ولی از آنجایی که نوشتن آن نیازمند آگاهی کامل از برخی اصول مقاله نویسی است قادر نمی باشند  آن طور که مناسب و شایسته است اطلاعات علمی و داده های خود را  به نگارش در بیاورند.  این موسسه در تلاش است با برگزاری کارگاه های مقاله نویسی این موانع را از سر راه محقق کنار زند و قدمی محکم و مفید جهت پیشبرد اهداف علمی کشور بر دارد .

کارگاه های آموزش فنون  نوشتاری مقالات انگلیسی (مقاله نویسی)

پایه و اساس نویسندگی آشنایی کامل با فن و اصول مقاله نویسی می باشد. امروزه نیز به این امر در بین اساتید دانشگاهیان، دانشجویان و … توجه فراوان می شود. کارگاه های مقاله نویسی موسسه ویرا نیز سعی بر رشد ، گسترش و آموزش فن نوشتاری مقالات انگلیسی را دارد و در این راستا دوره های کارگاهی را برگزار می نماید.  کارگاه های آموزش فنون  نوشتاری مقالات انگلیسی (مقاله نویسی) در مدت زمان ۱ روزه در این موسسه برگزار می گردند . برای این دور های کارگاهی ۸ ساعت درسی در نظر گرفته شده استت . برخی اهداف مهم این کارگاه ها معرفی قسمت های مختلف مقالات انگلیسی ،آموزش  چگونگی  نگارش قسمت های مختلف چکيده ،چگونگی نوشتن مقدمه و مروری بر ادبیاتت ،آموزش قسمت های مختلف  بخش  روش تحقیق و طرح تحقیق  ،آموزش عبارات لازم برای گزارش نتایج تحقیق و اشاره به تصویر و جداول، نحوه ارائه بحث و نتیجه گیری و اشاره به اشکالات  اساسی در ویرایش می باشند. افراد در دو سطح Intermediate و higher می توانند در این کارگاه ها شرکت نمایند. هزینه این دوره ۱۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد.