در صورتی که در زمینۀ روابط عمومی، تبلیغات و تشریفات مهارت دارید و علاقه مند به همکاری با مجموعه بین المللی ویرا می باشید، با توجه به نکات زیر فرم را تکمیل و ثبت نام کنید.

نکته اول: تنها متقاضیان با سابقه و مجرب برای همکاری انتخاب خواهند شد.

نکته دوم: اگر قبلاً در سایت ثبت نام کرده اید، از ثبت نام مجدد خودداری کنید.

نکته سوم: تکمیل تمام موارد الزامی است.

استخدام

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB

لطفا صبر کنید