گروه همایش ویرا ، با انجام هماهنگی های اساتید برجسته ، اقدام به برگزاری همایش ها و کارگاه های تخصصی گوناگون نموده است . رواج فرهنگ آموزش ، ارائه بحث های مدیریتی جذاب  به مدیران و علاقمندان از جمله اهداف این همایش ها هستند . در این موسسه همایش ها و کارگاه های بزرگ با توجه به نیاز های علمی برگزار می گردد که علاقمندان می توانند در این همایش ها شرکت  و از اطلاعات مفید ارائه شده در این برگزاری ها ، نهایت استفاده را نمایند.