مدارک لازم جهت دریافت نمایندگی:

  1. تصویر نقشه شهر موسسه مربوطه
  2. عکس از نمای ساختمان
  3. نام و نام خانوادگی مدیر مسئول به فارسی و انگلیسی
  4. مدارک معاونت آموزشي هر دپارتمان
  5. کپی شناسنامه و ۲ قطعه عکس معاونت آموزشی
  6. کپی آخرین مدرک تحصیلی
  7. سوابق کاری وآموزشی