پذیرش بدون آزمون دکتری دانشگاه خواجه نصیر
دی ۳, ۱۳۹۵
عناوین کارگاه های ترجمه، ویراستاری ومقاله نویسی
دی ۳, ۱۳۹۵

کارگاه های آموزشی
هدف: کسب تجربه در کار بررسی و مقایسه ترجمه و دریافت بینشهای دقیق در کار مکانیسم ترجمه با همکاری سایر همکلاس ها
در این درس دانشجویان کلاس به گروه های سه یا چهارنفره تقسیم می شوند و هر گروه متن مشخصی از زبان فارسی که به زبان خارجی ترجمه و چاپ شده باشد را مقایسه می کنند و نقاط ضعف و قوت ترجمه را مشخص می نمایند. و بصورت کتبی بیان می کنند. سپس این نتایج بین همه گروه ها مطرح می شود و بالاخره طبیعی ترین شکل ترجمه برای متن زبان هدف جایگزین می گردد.
تکلیف دیگری که در کارگاه ترجمه انجام می گیرد این است که متنی را بین افراد گروه توزیع می کنند تا هر عضو به تنهایی ترجمه کند و سپس ترجمه های خود را با هم مقایسه کنند و در برابر هر جمله بهترین ترجمه را انتخاب کنند و علت انتخاب خود را بیان دارند. یا اینکه ترجمه ها بین افراد گروه مبادله می شود تا هر نفر ترجمه دیگری را ارزیابی و در ذیل آن یادداشت کند و بعد درباره آن ها بحث نمایند.
نوع دیگر فعالیت کارگاهی تعیین بهترین معادل های واژگانی و واژگان کلیدی در زبان هدف است. این کار مستلزم این است که متن را در گروه ها بخوانند و معادل های خارجی را مشخص نمایند و پس از توافق بر بهترین معادل دست به ترجمه خواهند زد.
برای کسب اطلاع درباره کارگاه ها و همچنین پیش ثبت نام در دوره ها می توانید با شماره تلفن ۰۲۱۲۹۹۰۸۰۴۴ – ۰۲۱۲۲۴۰۵۹۱۰تماس بگیرید.

شماره نام کارگاه تعداد ساعات مبلغ/ریال
۱ کارگاه آموزش فنون  نوشتاری مقالات انگلیسی (مقاله
 نویسی)
۸ ۱۵۰۰۰۰۰
۲ کارگاه ویراستاری مقالات علمی ۱۶ ۲۵۰۰۰۰۰
۳ کارگاه  ترجمه فارسی به انگلیسی مقالات علمی ۱۶ ۲۵۵۰۰۰۰
۴ کارگاه  ترجمه بازرگانی و ترجمه قراردادها ۱۶ ۲۴۵۰۰۰۰
۵ کارگاه ترجمه متون مطبوعاتی  ۱۶ ۲۴۵۰۰۰۰
۶ کارگاه  ترجمه فارسی به انگلیسی متون ساده ۱۶ ۲۵۵۰۰۰۰
۷ کارگاه  تحلیل جمله و ترجمه متون ساده ۱۶ ۲۳۰۰۰۰۰
۸ کارگاه ترجمه همزمان ۱۶ ۲۸۰۰۰۰۰
۹ کارگاه پروژه انفرادی ۳ ۲۲۰۰۰۰۰
۱۰ کارگاه آموزش مترجمیار ۱۶ ۲۲۰۰۰۰۰
۱۱ كارگاه واژه شناسی و فراگیری کلمه  ۱۶ ۲۲۰۰۰۰۰

پاسخ دهید